எழுத்து & இயக்கம்: மீரா கதிரவன்

எழுத்து & இயக்கம்: மீரா கதிரவன்
வயது 18 மாநிறம்

Tuesday, 30 March 2010

இயக்குனர் "மீரா கதிரவன்" பேட்டி (அவள் பெயர் தமிழரசி)

 "விளம்பரம்" இதழ் (கனடா) Dec 15, 2009
நேர்காணல்: பாலு சத்யா


குறிப்பு:ஒவ்வொரு வண்ணத்தையும் தனித்தனியாக படிக்கவும்.. :-)


Click Each Color to read in big fonts
1 comment: