எழுத்து & இயக்கம்: மீரா கதிரவன்

எழுத்து & இயக்கம்: மீரா கதிரவன்
வயது 18 மாநிறம்

Monday, 15 March 2010

பத்திரிகை விமர்சனங்கள் Magazine Criticismsவண்ணத்திரை

(Click the image to read in big font)


The New Indian Express
(Click the image to read in big font)

கல்கி
(Click on image to read in big font)

தினகரன்
(Click on image to read in big font)

The Hindu
(Click the image to read big fonts)

1 comment:

  1. You have a very good blog that the main thing a lot of interesting and beautiful! hope u go for this website to increase visitor.

    ReplyDelete