எழுத்து & இயக்கம்: மீரா கதிரவன்

எழுத்து & இயக்கம்: மீரா கதிரவன்
வயது 18 மாநிறம்

Tuesday, 16 February 2010

இயக்குனர் "மீரா கதிரவன்" பேட்டி

இயக்குனர் "மீரா கதிரவன்" பேட்டி

நன்றி: "விளம்பரம்" இதழ் (கனடா) Dec 15, 2009
நேர்காணல்: பாலு சத்யா

குறிப்பு: ஒவ்வொரு வண்ணத்தையும் தனித்தனியாக Click செய்து படிக்கவும்.. :-)

No comments:

Post a Comment